Monday, September 10, 2012

Mori fund mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës

Mori fund mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës

Grupi Drejtues Ndërkombëtar shpalli përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës.

“Pas vlerësimit të tij më datë 2 korrik 2012 se Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës (PGJS) është zbatuar në mënyrë substanciale dhe duke vënë re se në përputhshmëri me zotimet e tyre, institucionet e Kosovës tani i kanë miratuar pakot e ndryshimeve të Kushtetutës dhe të legjislacionit primar duke i përfshirë në mënyrë të kënaqshme elementet e mbetura të PGJS-së brenda kornizës kushtetuese dhe juridike të Kosovës, Grupi Drejtues Ndërkombëtar shpall sot përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës dhe përfundimin e mandatit të Përfaqësuesit Civil Ndërkombëtar”, thuhet në deklaretn e grupit.

“Pas përfundimit të detyrave të nevojshme administrative të brendshme, Zyra Civile Ndërkombëtare do të mbyllet në fund të vitit 2012. Me efekt të menjëhershëm, PGJS-ja nuk ekziston më si fuqia juridike e veçantë dhe më e lartë, dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës tani përbën bazën e vetme të kornizës juridike të vendit”, thuhet në deklaratë.

Pas përfundimit të mbledhjes së GDN-së. Para qeverisë pjesëmarrësit bënë një foto protokollare, ndërsa opinionit me një konferencë shtypi iu drejtuan shefi i ICO – Pieter Feith dhe kryeministri i vendit Hashim Thaçi e cila po vazhdon.  /Koha/No comments:

Post a Comment