Sunday, July 1, 2012

RDK: BDI të pyet popullin se sa është i kënaqur me punën e tyre

RDK-ja, porosit funksionarët e BDI-së që në vend të vetmashtrimit dhe krijimit të iluzionit të vetkënaqësisë nga pushteti dhe privilegjet personale që burojnë nga keqpërdorimet e pozitave zyrtare ta kthejnë arsyen e shendosh te veprimit politik dhe të punojnë në dobi të popullit duke i ofru të mira publike në emër të mandatit publik që ua dha populli.   

“Refreni i përsëritur i konkluzioneve nga takimet e KP të BDI-së së gjithçka po rrjedhë si ujë, edhe njëhere vërteton se BDi-ja duke u marrë me veten harron popullin i cili ua dha votën për zgjidhjen e problemeve të shumta dhe jo tejkalimin e problemeve personale dhe familjareve të një grushti anetaresh të BDI-së të instaluar tashmë një dekad në pushtetin komunal dhe qendror”, thekson Rilindja Demokratike Kombetare (RDK) përmes një komunikate.

RDK-ja pyet BDI-në dhe kërkon të jep përgjigje para qytetarëve se si mund të jetë e kënaqur nga rezultatet e funksionarëve në nivel të pushtetit lokal, në kohë kur qytetarët shqiptarë të cilët jetojnë në komuna me shumicë shqiptare edhe më tej  ballafaqohen me probleme elementare komunale.

“Te këto komuna që udhëhiqen nga zyrtar të BDI mungon energjia elektrike, mungon furnizimi me ujë të pijshëm, mungojn investimet kapitale në infarstrukturën rrugore dhe kanalizime, mbizotron kaosi urbanistik me Çairin si kampion, arsimi fillor dhe i mesëm është pa kushte elementare për mësim, shkollat shqipe janë me emra maqedon dhe shumica e komunave që udhehiqen nga BDI me xhirrollogari të bllokuara”, nënvizon RDK.

Kjo parti rikujton opinionin publik se drejtuesit e BDI-së në komunat me shumicë shqiptare shkatëruan dhe uzurpuan çdo pëllëmbë toke të gjelbërt duke keqpëdorë maksimalisht ligjin për legalizim të objekteve jolegale me ndërtimin e ndërtesave gjigande pa plotësimin e kushteve më minimale urbanistike pa mbajtur kurfarë përgjegjësie ligjore dhe humane për shkatërimin e ambinetit ekologjik me pasoja të rënda për gjeneratat aktuale dhe të ardhëshme.

“Ështe për tu befasuar fakti se si BDI , parti kjo që është në pushtet qendror dhe në shumicen e komunave edhe në pushtet lokal nuk kerkon llogari për zvoglimin e mjeteve për arsimin fillor dhe të mesëm dhe për uljen e mjeteve nga TVSH për komunat që në kundershtim me ligjet në fuqi e bënë ministri i financave Stavreski , nuk kerkon pergjegjësi për mosrespektimin e ligjit për zhvillimin rajonal dhe mos alokimin e mjeteve ne nivel te 1% të PBB me çka janë humbur çdo vit mbi 10 milion euro investime kapitale në komunat shqiptare. Ministrat e kësaj partie dhe kryetarët e komunave të BDI kanë përgjegjësi politike për dështimin e plotë të komunave dhe të ministris për pushtet lokal në dështimin e tyre në shfrytezimin e IPA fondeve dhe humbjen e disa miliona euro nga mjetet e ndara nga Banka Europina për rindërtim dhe zhvillim, KHW banka, Banka Boterore dhe instititucione dhe fonde të tjera të huaja”, thekson RDK.

RDK-ja rikujton BDI-në se shqiptarët si kurrë më parë janë të diskriminuar në të gjitha drejtimet në veçanti në arsim, kulturë, ekonomi , punësim, mbrojtjen sociale dhe shëndetsore dhe në vend se BDI të luftojë këto diskriminime strukturore në menyrë institucionale ajo me deklaratat e kësaj natyre bëhet pjesë e cementimit të këtyre diskiminimeve. 

“Është koha e fundit BDi-ja, në vend se shet iluzione dhe vetmashtrime për të ,,ariturat e mëdhaja,, nga puna e funkcionereve të sajë të fillojë të punojë për zgjidhjen e problemeve konkrete dhe të shumta me të cilat ballafaqohen shqiptarët, njëherit edhe votuesit e sajë që i dhanë besimin në zgjedhjet e fundit politike”, thuhet në fund të reagimit të RDK. (INA)No comments:

Post a Comment