Sunday, July 1, 2012

Shkon në koncesion Liqeni i Ohrit

Pas shumë paralajmërimeve për koncesionimin e Liqenit të Ohrit, më në fund është sjellë vendimi i Qeverisë, për të lidhur kontratë gjashtë vjeçare, me personin i cili do të ekonomizojë me Liqenin e Ohrit.

Fillimisht informacionet që dilnin nga burime të ndryshme mohoheshin nga zyrtarët e ministrive të implikuara dhe nga Qeveria. 

Përfundimisht, edhe Qeveria e Maqedonisë, e ka konfirmuar se Liqeni i Ohrit është koncesionuar për kohëzgjatje prej 6 vitesh, që nënkupton se koncesioneri i ri do të ekonomizojë me fondin e peshkut gjatë 6 viteve të ardhshme. Për tu bërë koncesioni i plotfuqishëm, duhet që vendimi i Qeverisë të publikohet në "Gazetën Zyrtare" të RM-së. 

Për këtë koncesion, personi-koncesioneri obligohet që për 6 vitet që do të ekonomizojë me Liqenin e Ohrit, Qeverisë, ose ministrisë përkatëse ti paguajë 33.000 euro.

Për këtë koncesionim, pritet të reagojnë shoqatat e peshkatarëve të Ohrit, të cilët kanë kundërshtuar edhe më parë këtë lloj koncesionimi, për shkak të asgjësimit të fondit të peshkut, që në masë të madhe është nga llojet endemike. 

Ata kanë paralajmëruar se do të ankimojnë këtë vendim të Qeverisë, edhe në institucionet ndërkombëtare e deri tek Komisioni për peshkim pranë OKB-së dhe partitë ambientaliste evropiane. Këtë qëndrim peshkatarët e Ohrit e mbështesin për shkak të lejimit të koncesionerit që brënda një viti do të mund të peshkojë 2 tonelatë trofta dhe 200 tonelatë plashka gjatë një viti, duke punësuar 24 punëtor. Këto parametra dhe këto sasi janë të mjaftuara që brenda 6 viteve sa zgjatë koncesioni, të asgjësohen fonde të paparashikuara peshku, që mund të shkojë edhe deri në 50 gjenerata të peshkut-pohojnë ekspertët e peshkimit. (M.Latifi/INA)No comments:

Post a Comment