Wednesday, August 29, 2012

Shqipëri, pakica maqedonase kërkon ndihmë prej Popovskit

Ministri i Jashtëm i Maqedonisë, Nikolla Popovski sot e ka vizituar komunën "Gollobërdë" të Shqipërisë, në të cilën jeton një pakicë maqedonase.

Në kuadër të kësaj vizite, ministri Popovski ka realizuar takime me përfaqësuesit e lokal të banorëve maqedonas në këtë rajon, posaçërisht me aktivistët e partisë maqedonase në Republikën e Shqipërisë- Aleanca Maqedonase për Integrim Evropian.

Ai është informuar për aktivitetet e pakicës maqedonase si dhe nevojat e tyre për kultivimin e identitetin maqedonas, kulturor dhe gjuhësor.

Në këtë takime, banorët e kësaj ane kanë  kërkuar përshpejtimin e projektit për lidhjen sa më të mirë infrastrukturore me “Gollobërdën” dhe lidhjen e Maqedonisë me këtë pjesë nëpërmjet vendkalimit kufitar Xhepishtë-Trebishtë.

Në takimin me kryetarin e komunës së Trebishtës, është shfaqur nevoja për të mbështetur komunat e “Gollobërdës” në aplikimin dhe përdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian për bashkëpunim ndërkufitar me komunat e Maqedonisë, sidomos në sferën interesit reciprok- zhvillimit ekonomik lokal, zhvillimin e kulturës, mbrojtjes e mjedisit ejt. 

Ministri Poposki gjithashtu ka realizuar një takim me studentët e fshatit  Trebishtë, të cilët janë duke ndjekur kurse shtesë për mësimin e gjuhës maqedonase. (INA)No comments:

Post a Comment